زمان سرویس

خط تماس 7*24H خدمات

با ما تماس بگیرید

+86-13585569799

Journal of Mathematics

موارد یافت شده: 12378 1 - On the q-capability of groups (چکیده) 2 - Numerical Radius Inequalities Concerning with Algebra Norms (چکیده) 3 - A graph associated to centralizer of elements of a group (چکیده) 4 - Numerical analytic method for solving a large class of generalized non-homogeneous variable coefficients KdV problems based on lie symmetries (چکیده) 5 ...

mirrors.tuna.tsinghua .cn

2020-7-9 · [PAD] [UNK] [CLS] [MASK] [SEP] ! " & '' ( ) * +, - . / : ;

huggingface

diff --git a/vocab.txt b/vocab.txt new file mode 100644 index 0000000..295793c --- /dev/null +++ b/vocab.txt @@ -0,0 +1,501153 @@ +[PAD] +[unused1] +[unused2 ...

Hugging Face

{ "unk_id": 1, "vocab": [ [ "", 0.0 ], [ "

روزنامه صمت شماره 581

مگ لند بستری است جستجومحور جهت میزبانی و انتشار مؤثر محتوای مطبوعات بر اساس شمارگان در فضای مجازی که به کاربران این امکان را می‌دهد تا مطالب و مقالات مورد نظر خود را از طریق جستجو در محتوای مطبوعات یافته و به مطالعه ...

Hugging Face – The AI community building the future.

diff --git a/vocab.txt b/vocab.txt new file mode 100644 index 0000000..4f23ad1 --- /dev/null +++ b/vocab.txt @@ -0,0 +1,528954 @@ +[PAD] +[unused1] +[unused2 ...

انجمن جغرافیا دانشگاه آزاد واحد شهر ری

انجمن جغرافیا دانشگاه آزاد واحد شهر ری آموزش و به روز شدن اطلاعات و کاربردی کردن علم جغرایا زندگی و مرگ ماهواره ها ساخت یک ماهواره هر ماهواره حامل تجهیزاتیست که برای انجام ماموریت خود به آن ها نیاز دارد.

آموزش GIS

راه حل معمولی برای تثبیت بستر رودخانه احداث شیب شکن در طول ... 1- پیش نویس طرح راه اندازی SDI در سطح استان شامل دیدگاه ها، اهداف طرح SDI استانی، پیش نویس قوانین و مقررات اجرایی و برنامه ریزی ...

Journal Archive

Volume 17, Number 63 (2013-6) Determination of Spatial Distribution Pattern of Zn in Surface Soils of Hamadan Province Using Classification and Regression Tree Model. تعیین الگوی توزیع مکانی فلز روی در خاک سطحی استان همدان با استفاده از مدل طبقه‌بندی و رگرسیون درختی.

یک مجله خبری پر از خبرهای شاد و دوست داشتنی

یک ماسک مو خانگی بسیار مناسب است زیرا شما مواد را کنترل می کنید ، و سالن ها گران هستند! بیاموزید که به جای اینکه پول زیادی را برای محصولات تجاری فرومایه تهیه کنید ، این دستور العمل های ماسک مو طبیعی را در خانه تهیه کنید.