Recent News
Przeznaczenie

Przeznaczenie

14 października, 2022

Podsumowanie Przeznaczenia 1. Boskie Przeznaczenie, które można nazwać Boską determinacją i aranżacją, dominuje we wszechświecie, nie wykluczając jednocześnie posiadania przez człowieka wolnej woli. 2. Ponieważ Bóg jest poza wszelkim czasem i przestrzenią i wszystko jest zawarte w Jego Wiedzy, obejmuje On czas…

Filozofia analityczna

Filozofia analityczna

14 października, 2022

Trzy główne współczesne podejścia do filozofii akademickiej to filozofia analityczna, filozofia kontynentalna i pragmatyzm. Nie są one ani wyczerpujące, ani wzajemnie się wykluczające. Wiek XX zajmuje się wstrząsami wytworzonymi przez serię konfliktów w obrębie dyskursu filozoficznego o podstawy wiedzy, z obalonymi klasycznymi…

Filozofia Grecka

Filozofia Grecka

14 października, 2022

Kluczową postacią w filozofii greckiej jest Sokrates. Sokrates studiował pod kierunkiem kilku sofistów, ale przekształcił grecką filozofię w gałąź filozofii, która jest kontynuowana do dziś. Mówi się, że po wizycie w wyroczni w Delfach spędził większość swojego życia na przesłuchiwaniu każdego w…

Wiara

Wiara

2 sierpnia, 2022

Każdy fakt związany z wiarą i wyznaniem nie potrzebuje ludzkiego wsparcia czy akceptacji, ani ludzkiego uznania jego zasadności, ponieważ pochodzi od Boga. Pomaga jednak naszej sprawie, jaką jest przywoływanie ludzi na właściwą drogę, jeśli możemy przeciwstawić się ich twierdzeniom. Dlatego właśnie angażujemy…

Filozofia Średniowieczna

Filozofia Średniowieczna

14 kwietnia, 2022

Średniowiecze Filozofia średniowieczna to filozofia Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu w okresie średniowiecza, w przybliżeniu rozciągająca się od chrystianizacji Cesarstwa Rzymskiego do renesansu. Filozofia średniowieczna jest definiowana częściowo przez ponowne odkrycie i dalszy rozwój klasycznej filozofii greckiej i hellenistycznej, a częściowo przez…