Recent News
Defuzja

1. Przejście od fuzji poznawczej do defuzji

Centralnym elementem terapii poznawczo-behawioralnej jest zrozumienie, że nasze myśli mogą wzmacniać lub osłabiać stany emocjonalne wywołane przez wydarzenia w naszym otoczeniu. Dlatego możemy zmienić nasze doświadczenia emocjonalne poprzez zmianę naszych myśli.

Arkusz ćwiczeń „Cognitive Fusion to Defusion” na Quenza został zaprojektowany tak, aby pomóc Twojemu klientowi zrobić krok do tyłu, kiedy jest przytłoczony samokrytycznymi myślami. W szczególności arkusz zachęca użytkownika, aby zaczął zauważać swoje myśli, nie oceniając ich, a nie wikłając się w nie. W rezultacie mogą oni zmniejszyć swoje przekonanie, że natrętne myśli są prawdziwe lub muszą dyktować ich zachowania.

2. Technika przerywania stresu S.O.B.E.R.

W przypadku niektórych klientów, trudności w radzeniu sobie ze stresem mogą nasilić problemy ze zdrowiem psychicznym. W przypadku takich klientów spróbuj zaprosić ich do zastosowania Techniki Przerwania Stresu (S.O.B.E.R.). To ćwiczenie i towarzyszący mu arkusz są dostępne w formie cyfrowej w Expansion Library firmy Quenza.

Skrót S.O.B.E.R. oznacza Stop, Observe, Breathe, Expand awareness, and Respond with awareness. Aby zastosować technikę w stresujących momentach, klienci zaczynają od wysłuchania ośmiominutowej medytacji audio, która prowadzi ich przez pięć kroków S.O.B.E.R.. Ćwiczenie kończy się refleksją, zachęcającą do rozważenia innych sytuacji, w których mogą skorzystać z zastosowania tej techniki.

3. Krótkie sprawdzenie potrzeb

Ostatnim arkuszem Quenzy jest Krótka kontrola potrzeb.

Podstawową częścią dbania o nasze zdrowie psychiczne jest rozpoznanie i poświęcenie czasu na zaspokojenie naszych potrzeb emocjonalnych. Krótkie sprawdzenie potrzeb jest przydatne, aby pomóc klientom zakotwiczyć się w chwili obecnej i zatrzymać się, aby rozważyć swoje potrzeby. Następnie czynność ta prowadzi klientów do zaplanowania, jak zaspokoić niezaspokojone potrzeby emocjonalne w ramach aktu samoopieki.

4. Zapobieganie nawrotom choroby psychicznej

Kiedy klienci podejmują terapię w związku ze stanem zdrowia psychicznego, prawdopodobnie zdarzają się sytuacje, w których powracają do starych lub nieprzydatnych nawyków.

Arkusz „Zapobieganie nawrotom choroby psychicznej” ma na celu pomóc klientowi w śledzeniu objawów choroby psychicznej, rozpoznaniu wczesnych oznak, że może dojść do nawrotu (np. popadnięcie w depresję) i zaplanowaniu strategii adaptacyjnych, które pomogą mu poradzić sobie z tym problemem.

5. Samokontrola (Self-Care Checkup)

Niezależnie od tego, czy cierpimy na chorobę psychiczną, czy nie, wszyscy musimy poświęcić trochę czasu dla siebie, aby zachować dobre zdrowie psychiczne.

Arkusz Self-Care Checkup wymienia wiele czynności związanych z samoopieką i zachęca podopiecznych do zastanowienia się, które z nich zazwyczaj wykonują. W ten sposób arkusz zachęca klientów do oceny częstotliwości i jakości ich samoopieki w emocjonalnych, fizycznych, społecznych, zawodowych i duchowych sferach ich życia.

6. Zrozumienie stygmatu zdrowia psychicznego

Nierzadko klienci terapii doświadczają zażenowania lub wstydu, gdy potrzebują wsparcia dla swojego zdrowia psychicznego. Podobnie, inni w ich życiu mogą mieć stygmatyzujący pogląd na temat chorób psychicznych lub uczęszczania na terapię.

Arkusz „Zrozumieć piętno zdrowia psychicznego” bada niektóre niebezpieczeństwa związane z piętnem zdrowia psychicznego i daje zalecenia, jak możemy zmniejszyć nieporozumienia wokół chorób psychicznych. W szczególności arkusz ten może służyć jako poręczna pomoc komunikacyjna dla klientów, którzy chcą rozpocząć konstruktywną rozmowę o zdrowiu psychicznym z innymi osobami w ich życiu.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *