Recent News
Objętość treningowa

Objętość.

Objętość opisuje całkowitą ilość czasu, w którym mięsień jest pod napięciem. Początkowa objętość to całkowita ilość czasu pod napięciem dla mięśnia podczas pojedynczego zestawu, a całkowita objętość. Objętość początkowa jest obliczana poprzez pomnożenie liczby powtórzeń przez liczbę sekund, a następnie przez tempo każdego powtórzenia. Każde ćwiczenie dla tego są również musiałoby być brane pod uwagę przy określaniu objętości początkowej. Objętość całkowitą oblicza się dla danej fazy, czyli makrocyklu lub mikrocyklu, mnożąc objętość początkową przez częstotliwość jej wykonywania w danej fazie lub cyklu. Dyscyplinarne prowadzenie zapisów w dzienniku treningowym jest prostą metodą śledzenia objętości treningu. Zazwyczaj zaplanowana wcześniej rutyna treningowa ma już z góry obliczoną objętość treningową.

Zestawy.

Liczba wykonywanych zestawów jest wyborem osobistym, zwykle wynosi od 1 do 12 zestawów na każdą część ciała, w zależności od osobistych celów. Jak już wcześniej omówiono w tym artykule, powinna istnieć odwrotna zależność między liczbą zestawów a liczbą wykonywanych powtórzeń oraz korelacja zestawów z zastosowaną intensywnością. Ogólna masa ciała, rozmiar mięśni, typ mięśni, płeć i poziom kondycji wpływają na liczbę zestawów, które wykonujesz. Osoby o większej klatce piersiowej, które trenują z ciężarami, mają tendencję do uzyskiwania większych korzyści z większej liczby zestawów treningowych niż osoby o mniejszej klatce piersiowej. Mięśnie szybkorozciągliwe rozwijają się lepiej przy większej liczbie zestawów i większych ciężarach, natomiast mięśnie wolniej rozciągnięte rozwijają się lepiej przy mniejszej liczbie zestawów i mniejszych ciężarach. Kobiety reagują lepiej na mniej zestawów następnie przeciętny mężczyzna.

Gdy staniesz się bardziej doświadczony do treningu wagi, a następnie okaże się, że można tolerować więcej zestawów i więcej wagi, aby zobaczyć postęp. Ale początkujący nie odzyskają prawidłowo od stosowania większych obciążeń treningowych, ale mogą korzystać z mniejszej liczby zestawów, czasami całkowicie początkujący może skorzystać z jednego zestawu. Jak zawsze stwierdzono, że jakość zestawu treningowego jest lepsza niż ilość.

Czas trwania.

Czas trwania może być dowolną częścią rutyny, jak zestaw, powtórzenie, rutyna lub cykl. Czas trwania powtórzenia to czas, w którym mięsień jest pod napięciem i powinien być określony przez rodzaj przyrostu siły, który jest wymagany. Czas trwania zestawu opiera się na neuronowo-metaboliczne adaptacje potrzebne do osiągnięcia celu, siły i wytrzymałości lub wzrostu mięśni. Czas trwania rutyny opiera się na całkowitej liczbie zestawów i czasu regeneracji między zestawami i może się różnić w zależności od poziomu kondycji lub czasu, który masz do dyspozycji na swój trening. Zalecany czas dla rutyny lub pojedynczej sesji jest zwykle 30-60 minut powodem tego jest to, że normalne poziomy zapasów glikogenu będzie dość prawdopodobnie prawie wyczerpany przez koniec tego czasu.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *