Recent News
Utrzymanie sprawności poznawczej

Dlaczego utrzymanie sprawności poznawczej jest ważne?

Ważne jest, aby utrzymać zdrowie poznawcze poprzez regularne wyzwania umysłowe, ponieważ zdolności poznawcze są związane ze zdolnością do wykonywania zarówno złożonych, jak i podstawowych czynności życia codziennego.

Spadek zdolności poznawczych zaburza podstawowe umiejętności, takie jak kąpiel, ubieranie się czy korzystanie z telefonu. Zdrowie poznawcze jest jeszcze ważniejsze w przypadku złożonych lub „instrumentalnych” czynności życia codziennego, takich jak przyjmowanie leków i zarządzanie finansami (Triebel i in., 2009).

Zdrowie poznawcze w starszym wieku

Teoria „używaj albo strać” zdrowia poznawczego głosi, że mózg jest jak mięsień, którego siła poznawcza wzrasta wraz z użytkowaniem, a spada, gdy jest bezczynny.

Istnieje wiele dowodów potwierdzających tę teorię, na przykład w znanym „badaniu zakonnic” (Wilson i in., 2002).

W badaniu tym wzięło udział 678 katolickich zakonnic, które były badane pod względem poznawczym w regularnych odstępach czasu od 75 roku życia. Badanie obejmowało również pośmiertną analizę tkanki mózgowej, w szczególności w celu wykrycia obecności jakichkolwiek zmian związanych z chorobą Alzheimera.

Głównym wnioskiem z tego badania jest to, że regularne zaangażowanie w wymagające poznawczo czynności, takie jak czytanie, pisanie oraz zapamiętywanie reguł i rytuałów, pomogło zachować zdolności poznawcze tych zakonnic w późniejszym życiu, pomimo obecności zmian związanych z chorobą Alzheimera.

Sugeruje to dodatkowy powód, aby zachować zdrowie poznawcze: robienie tego może być neuroprotekcyjne.

Regularna, pełna wyzwań aktywność poznawcza może być uważana za neuroprotekcyjną, ponieważ wytwarza zwiększone połączenia między neuronami w mózgu, co może pomóc zrekompensować zbliżającą się chorobę Alzheimera lub inne niedomagania związane z wiekiem (Wilson i in., 2002).

Kiedy tworzymy nowe połączenia między komórkami nerwowymi w mózgu – zjawisko znane jako neuroplastyczność – sprawiamy, że te obszary mózgu są bardziej zdolne do wykonywania różnych czynności i bardziej odporne na choroby (Hill, Kolanowski, & Gill, 2011).

Pozytywne emocje a zdrowie poznawcze

Fascynujące badanie uzupełniające, w którym wykorzystano dane z pierwotnego badania nad zakonnicami, dotyczyło emocjonalnej zawartości wczesnych esejów autobiograficznych zakonnic. Badanie to wykazało, że pozytywne treści emocjonalne wyrażone we wczesnych esejach zakonnic były skorelowane z długowiecznością aż do sześciu dekad później (Danner, Snowdon, & Friesen, 2001).

To ostatnie odkrycie sugeruje, że pozytywne emocje mogą być również neuroprotekcyjne, przyczyniając się do zdrowia mózgu i długowieczności.

Pojawienie się neuropsychologii pozytywnej

Testy neuropsychologiczne mogą dostarczyć jasnego i szczegółowego profilu mocnych i słabych stron poznawczych danej osoby.

Podobnie jak w innych dziedzinach psychologii klinicznej, wcześnie kładziono nacisk na deficyty i trudności poznawcze wykazane w testach neuropsychologicznych.

Jednak wraz z pojawieniem się psychologii pozytywnej i jej naciskiem na rozpoznawanie i rozwijanie mocnych stron jednostki, również neuropsychologia zwróciła się w kierunku zapewnienia, że mocne strony są podkreślane i kultywowane.

Ten trend w kierunku „pozytywnej neuropsychologii” został zapoczątkowany przez klinicystów takich jak J. J. Randolph (2013), który napisał wiele na ten temat.

W tym modelu oceny neuropsychologicznej podkreśla się wzorzec mocnych stron poznawczych badanego, zwłaszcza gdy można je wykorzystać do skompensowania stwierdzonych deficytów. Na przykład, jeśli osoba ma relatywnie silną stronę w uczeniu się wzrokowo-przestrzennym w stosunku do werbalnego, można zasugerować, aby gesty, diagramy i inne narzędzia wizualne były wykorzystywane do wspierania uczenia się werbalnego na takich zajęciach jak historia czy nauka o społeczeństwie.

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *